Gegevens SchoolPower®

KvK: 52366413 

SchoolPower® is een geregistreerd merk onder nummer1225829

BTW-id: NL002044207B0Coaching en counselling

SchoolPower® is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring volgens de Europese Richtlijn Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vooraf aan het het counsellingstraject wordt de counsellingsovereenkomst met je besproken en door ons beiden ondertekend

SchoolPower® verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling of begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we altijd schriftelijk om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.


Opleidingen

HBO Psychosociale Basiskennis (PSBK)

2017

HBO Schoolcounsellor /Stichting Counselling Nederland-NTI

2013

Akte volledig bevoegd onderwijzer

1985


 

Voor het logo van SchoolPower®heb ik gekozen voor een tribal tattoo uit India van Lucky bamboe.  Bamboe groeit snel, is sterk en staat voor oprechtheid, trouw en kracht.   

 En...India is mijn  favoriete reisbestemming       

                           

.   

    


 

 
 
 
 
E-mailen