Leerlingen

Met plezier naar school


Weerbaarheidstrainingen voor leerlingen

Zijn er in je klas of op school leerlingen die minder weerbaar zijn en kunnen ze wel een steuntje hun rug gebruiken? Je kunt José  Peters inzetten als trainer voor jouw leerlingen. Zij is gecertificeerd Rots en Water trainer en zij heeft de studie RET succesvol afgerond.                                                                      

Rots en Water: groep 4 t/m 8.                                                                                                                                                                  Rots en Water is een physofysieke training voor jongens en meisjes. Spel en fysieke oefening worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en door het maken van een verwerkingsopdracht in de klas. De training vindt plaats in de gymzaal op school en doen de kinderen op blote voeten. Rots en Water kan met de hele klas samen(met leerkracht) worden gevolgd, of met een groepje kinderen. Er vindt altijd een (korte) evaluatie plaats na een bijeenkomst met de leerkracht. Vooraf aan de training kan er een bijeenkomst worden gepland voor ouders, verzorgers waarin wordt uitgelegd wat de training Rots en Water inhoudt.                            De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur en 15 minuten.    

    

Powerkids: groep 6 t/m 8. De Powerkids is gebaseerd op RET; Rationeel Emotieve Therapie.                                                             In de Powerkids ligt het accent op helpende gedachten. Je gedachten bepalen je gevoelens. Hoe kun je jouw negatieve gedachten veranderen? De training kan gevolgd worden door maximaal 8 kinderen per groepje. De kinderen kunnen in dezelfde klas zitten maar dat hoeft niet. De training vindt plaats in een aparte ruimte op school. Vooraf aan de training kan er een bijeenkomst worden gepland voor ouders, verzorgers waarin wordt uitgelegd wat de training Powerkids inhoudt. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur en15 minuten. De ouders ontvangen na elke bijeenkomst een overzicht met daarop wat we hebben gedaan en een opdracht om thuis samen te oefenen.     

Beide trainingen besteden aandacht aan:

  • Basisvaardigheden: stevig staan, oogcontact en duidelijk praten
  • Complimenten geven en krijgen
  • Eigen grenzen aangeven

 
 
 
 
E-mailen